Βιοχημεία Ι

Βιοχημεία Ι

Postby tsakos » Tue Sep 13, 2011 9:24 pm

Εξάμηνο: Α (Υποχρεωτικό)
Ώρες: Διδασκαλία 3 ώρες, Εργαστήριο- Φροντιστήριο 3 ώρες (την εβδομάδα)
Διδάσκοντες:
ΔΡΑΪΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΑΛΛΙΑ - ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ιστοσελίδα: http://biochemistry.med.upatras.gr
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/MED807/
Περιγραφή:
Γενικός επιδιωκόμενος στόχος είναι ο φοιτητής να θεωρήσει το μάθημα της Βιοχημείας Ι ως βάση που τον βοηθά να κατανοήσει απλούς χημικούς μετασχηματισμούς και τις θεμελιώδεις αρχές που τους διέπουν. Η ύλη που περιλαμβάνεται διαιρείται σε έντεκα ενότητες. Μέσω των οδηγών μελέτης, γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε σε κάθε ενότητα να παρουσιάζονται παραδείγματα από το χώρο των βιοϊατρικών επιστημών, ώστε να καταδεικνύεται η σπουδαιότητα της βιοχημικής αντιμετώπισης βιολογικών προβλημάτων.
Ύλη
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Υδατικά διαλύματα μορίων και ιόντων
Διάκριση μοριακών και κολλοειδών διαλυμάτων.
Ωσμωμοριακότητα διαλυμάτων
Οξέα, βάσεις, άλατα, ορισμοί, ιδιότητες.
Διάσταση ύδατος, pΗ.
Εξουδετέρωση οξέων-βάσεων, ισοδύναμο σημείο, ουδέτερο διάλυμα.
Ρυθμιστικά Διαλύματα, εξίσωση Ηenderson-Hasselbach, χρήση πεχαμέτρων
Διαλύματα Συμπλόκων ενώσεων
Ορισμός και ιδιότητες συμπλόκων ενώσεων
Σταθερά σχηματισμού και αστάθειας συμπλόκων
Βιολογική σημασία των συμπλόκων, Δεσμοί Συμπλόκων-Δευτερεύοντες Δεσμοί

ΒΙΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Καταστατικές και απλές θερμοδυναμικές συναρτήσεις (εσωτερική ενέργεια, ενθαλπία, εντροπία, ελεύθερη ενέργεια Gibbs, έργο, θερμότητα)
Αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές μεταβολές
Το κύτταρο ως ανοικτό θερμοδυναμικό σύστημα (εξίσωση του Prigogine)
Χαρακτηριστικά μιας θερμοδυναμικά ευνοούμενης και μη ευνοούμενης βιοχημικής αντίδρασης. Θερμοδυναμική σύζευξη αντιδράσεων
Επίδραση του pH, της θερμοκρασίας και της ιοντικής ισχύος στην τιμή της σταθεράς ισορροπίας
Δομή και βιολογικός ρόλος των ενώσεων υψηλής ενέργειας (ATP, NADH, FADH2)
Δυναμικό μεταφοράς ομάδας υψηλής ενέργειας.

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
Ηλεκτρολυτικά και γαλβανικά στοιχεία,Εξίσωση του Nernst
Είδη ημιστοιχείων (ηλεκτρόδιο μετάλλου/ιοντισμένου μετάλλου, ηλεκτρόδιο υδρογόνου, ηλεκτρόδιο του Clark, ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια)
Εφαρμογές των ηλεκτροδίων στην κλινικοχημική ανάλυση
Είδη γαλβανικών στοιχείων (χημικά γαλβανικά στοιχεία-γαλβανικά στοιχεία συγκέντρωσης)
Σημασία των γαλβανικών στοιχείων συγκέντρωσης στη φύση (δυναμικό Donnan, δυναμικό βιολογικών μεμβρανών)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ
Κατάταξη αντιδράσεων και αντιδραστηρίων
Mεσομέρεια και δομές συντονισμού, Πυρηνόφιλες και ηλεκτρονιόφιλες προσθήκες
Πυρηνόφιλες και ηλεκτρονιόφιλες υποκαταστάσεις
Aντιδράσεις μέσω ριζών (οξείδωση λιπιδίων από ελεύθερες ρίζες οξυγόνου)
Αντιδράσεις απόσπασης

ΣΤΕΡΕΟΪΣΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ
Εναντιομερείς και διαστερεο-ισομερείς ενώσεις
Φυσικές και χημικές ιδιότητες στερεοϊσομερών
Προβολές κατά Fischer, στερεοδομές D και L.
Προσδιορισμός στερεο-απεικονίσεων ως R και S.
Προχειρομορφικότητα και βιολογικές εφαρμογές
Cis-trans ισομέρεια σε μόρια με διπλούς δεσμούς, αλληλομετατροπή ισομερών

ΔΟΜΗ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ
Απλοί μονοσακχαρίτες, παράγωγα της D- και L-γλυκεριναλδεύδης
Κυκλική δομή μονοσακχαριτών
Γλυκοζιτικοί δεσμοί, ολιγοσακχαρίτες
Πολυσακχαρίτες (άμυλο, κυτταρίνη, αγαρόζη, πολυσακχαρίτες κυτταρικού τοιχώματος, γλυκογόνο)

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ-ΕΝΖΥΜΑ
Σύσταση-δομή-ιδιότητες
Σημασία της φύσης των πλευρικών ομάδων των αμινοξέων στις ιδιότητες των πεπτιδίων και πρωτεϊνών, εύρεση της αλληλουχίας μιας πρωτεΐνης
Επίπεδα οργάνωσης της δομής των πρωτεϊνών
Μετουσίωση και μετουσιωτικά μέσα. Σημασία της μετουσίωσης στη βιολογική δράση των πρωτεϊνών.
Σχέση δομής και βιολογικού ρόλου πρωτεϊνών-Παραδείγματα.
Γενικά χαρακτηριστικά των ενζύμων
Ταξινόμηση των ενζύμων, συνένζυμα και προσθετικές ομάδες
Θερμοδυναμική θεώρηση μιας ενζυμικής αντίδρασης, μηχανισμοί κατάλυσης
Μηχανισμοί ρύθμισης της ενζυμικής δραστικότητας (Πρωτεολυτική ενεργοποίηση των ζυμογόνων, αλλοστερική ρύθμιση)
Εισαγωγή στην κινητική ανάλυση (ταχύτητα, κινητικός νόμος, ειδική ταχύτητα, τάξη και μοριακότητα αντίδρασης)
Εξάρτηση της ειδικής ταχύτητας από τη θερμοκρασία (εξίσωση του Arrhenius)
Αντιδράσεις πρώτης τάξης
Kινητική απλών ενζυμικών αντιδράσεων, αναστολή ενζυμικής αντίδρασης

ΔΟΜΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
Ταξινόμηση των λιπιδίων βάσει της δομής και λειτουργίας τους (βιταμίνες, στεροειδείς ορμόνες, φυτικοί και ζωϊκοί κηροί, εναποθηκευμένα λίπη και συστατικά βιολογικών μεμβρανών).
Δομή βιολογικών μεμβρανών (φωσφολιπίδια, γλυκολιπίδια, χοληστερόλη, περιφερειακές και ενσωματωμένες πρωτεΐνες).
Παράγοντες που επηρεάζουν τη ρευστότητα των μεμβρανών

AΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Νόμος του Kekule και παραδείγματα αρωματικών ενώσεων σπουδαίας βιολογικής σημασίας
Στεροειδείς ενώσεις (χοληστερόλη, λανοστερόλη, χολικά οξέα, τεστοστερόνη, οιστραδιόλη, προγεστερόλη, αλδοστερόλη, κορτιζόλη, βιταμίνη D)
Νουκλεοζίτες και νουκλεοτίδια

ΔΟΜΗ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ
Πρωτοταγής δομή νουκλεϊνικών οξέων, ευαισθησία έναντι οξέων και βάσεων
Δυνάμεις που καθορίζουν τη διαμόρφωση πολυνουκλεοτιδίων
Η διπλή έλικα του DNA ( Α-, Β- και Ζ-DNA)
Παράγοντες που σταθεροποιούν τη δομή της διπλής έλικας του DNA
Αποδιάταξη-επαναδιάταξη της διπλής έλικας. Δομή και είδη RNA
User avatar
tsakos
Site Admin
 
Posts: 169
Joined: Mon Sep 12, 2011 11:12 pm
Είστε φοιτητής της σχολής;: Ναι
Έτος φοίτησης: 5ο

Re: Βιοχημεία Ι

Postby naya » Sun Sep 25, 2011 1:25 am

έχει κανείς σημειώσεις τις οποίες μπορεί να ανεβάσει ; (δεν έχω πρόσβαση στο eclass διότι δεν είμαι ακόμη φοιτήτρια της Ιατρικής )
naya
 
Posts: 2
Joined: Sun Sep 25, 2011 1:10 am
Είστε φοιτητής της σχολής;: Ναι

Re: Βιοχημεία Ι

Postby nisteris » Sun Sep 25, 2011 10:39 am

naya wrote:έχει κανείς σημειώσεις τις οποίες μπορεί να ανεβάσει ; (δεν έχω πρόσβαση στο eclass διότι δεν είμαι ακόμη φοιτήτρια της Ιατρικής )

κατεβασε το .rar το pass ειναι http://www.patrameds.com ;)

http://www.2shared.com/file/ZwrS-kvV/__online.html
User avatar
nisteris
 
Posts: 25
Joined: Fri Sep 16, 2011 6:10 pm
Είστε φοιτητής της σχολής;: Ναι
Έτος φοίτησης: 2ο

Re: Βιοχημεία Ι

Postby ioannam » Sun Sep 25, 2011 12:57 pm

nisteris wrote:
naya wrote:έχει κανείς σημειώσεις τις οποίες μπορεί να ανεβάσει ; (δεν έχω πρόσβαση στο eclass διότι δεν είμαι ακόμη φοιτήτρια της Ιατρικής )

κατεβασε το .rar το pass ειναι http://www.patrameds.com ;)

http://www.2shared.com/file/ZwrS-kvV/__online.html

mporeis na ξαναγράψεις το password ?
ioannam
 
Posts: 6
Joined: Fri Sep 23, 2011 2:25 pm
Είστε φοιτητής της σχολής;: Ναι

Re: Βιοχημεία Ι

Postby nisteris » Sun Sep 25, 2011 1:03 pm

ioannam wrote:
nisteris wrote:
naya wrote:έχει κανείς σημειώσεις τις οποίες μπορεί να ανεβάσει ; (δεν έχω πρόσβαση στο eclass διότι δεν είμαι ακόμη φοιτήτρια της Ιατρικής )

κατεβασε το .rar το pass ειναι http://www.patrameds.com ;)

http://www.2shared.com/file/ZwrS-kvV/__online.html

mporeis na ξαναγράψεις το password ?

:oops: www.patrameds.com συγγνώμη
User avatar
nisteris
 
Posts: 25
Joined: Fri Sep 16, 2011 6:10 pm
Είστε φοιτητής της σχολής;: Ναι
Έτος φοίτησης: 2ο

Re: Βιοχημεία Ι

Postby ioannam » Sun Sep 25, 2011 1:34 pm

ευχαριστώ πολύ nysteris :)
ioannam
 
Posts: 6
Joined: Fri Sep 23, 2011 2:25 pm
Είστε φοιτητής της σχολής;: Ναι

Re: Βιοχημεία Ι

Postby naya » Tue Sep 27, 2011 10:24 pm

Ευχαριστώ πολύ :D
naya
 
Posts: 2
Joined: Sun Sep 25, 2011 1:10 am
Είστε φοιτητής της σχολής;: Ναι

Re: Βιοχημεία Ι

Postby nugama » Tue Feb 07, 2012 10:34 pm

καμιά βοήθεια..τί να προσέξω για πέμπτη? ευχαριστώ
They've done studies, you know. 60% of the time, it works everytime.
User avatar
nugama
 
Posts: 5
Joined: Tue Feb 07, 2012 10:24 pm
Είστε φοιτητής της σχολής;: Ναι

Re: Βιοχημεία Ι

Postby nisteris » Wed Feb 08, 2012 7:36 pm

:D
Λοιπόν Ισομέρεια, ταυτομέρεια από οργανική :)

Ενζυμα (τα διαγράμματα (Συναγωνιστική μη συναγωνιστική αναστολή)

Και θεωρητικά για το ATP (π.χ. ο ρόλος του ως γενετικό υλικό )
User avatar
nisteris
 
Posts: 25
Joined: Fri Sep 16, 2011 6:10 pm
Είστε φοιτητής της σχολής;: Ναι
Έτος φοίτησης: 2ο

Re: Βιοχημεία Ι

Postby nugama » Wed Feb 08, 2012 8:05 pm

ευχαριστώ πολύ νυστέρη ;)
They've done studies, you know. 60% of the time, it works everytime.
User avatar
nugama
 
Posts: 5
Joined: Tue Feb 07, 2012 10:24 pm
Είστε φοιτητής της σχολής;: Ναι


Return to 1o έτος

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron